Inscriure's a una activitat

Nom i cognoms*:
Adreça*:
Població*:
CP*:
Telèfon*:
Professió*:
E-mail*:
Em vull inscriure a:
Sol·licito certificat d'assistència
Tipus d'inscripció:
  Ordinària
  Estudiant
  Jubilat/da
Per formalitzar la inscripció:
Fer transferència bancària al CC de la Fundació Alfonso Comín al nº 2100 3084 86 2200433047.
Enviar taló barrat a nom de la Fundació.