Fer-se amic de la fundació

Si vols col·laborar amb la Fundació Alfonso Comín, fes-te “Amic de la Fundació” i ajudaràs a que puguem seguir treballant.

Rebràs, a més de la informació de totes les activitats que fem, les publicacions, quaderns i llibres que editem i hem editat de forma gratuïta, i tindràs un 50% de descompte en l’adquisició de l’Obra Completa d’Alfonso Comín (set volums). Es poden adquirir volums solts. Trobaràs el preu de cada llibre a l’apartat “Adquirir Obra Completa”
   

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ “AMICS DE LA FUNDACIÓ ALFONSO COMÍN”

Nom i cognoms*:
Adreça*:
Telèfon*:
E-mail*:
 
Quota ordinària anual (30,00 €)
Quota jove (18,00 €)
Quota anual de suport
Domiciliació bancària
Banc/Caixa*:
Adreça Agència*:
Entitat Oficina D.C. Llibreta/CC
  O bé, enviant anualment un taló barrat a nom de la Fundació o fent una transferència al CC de la Fundació al nº 2100 3084 86 2200433047
També es pot col·laborar fent una aportació única.

Les quotes i els donatius a la Fundació Alfonso Comín desgraven un 25% en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.