.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

80 anys de relacions entre el món àrab i musulmà i Occident

Febrer de 2002 - Març de 2002

Els atemptats de l'11 de setembre als Estats Units han disparat inquietud i interrogants sobre les relacions entre el Món Àrab i Islàmic i Occident.

Amb el present cicle volem anar a les arrels de la situació actual. L'al·lusió als "80 anys" es refereix a una fita històrica que inicia tota una època: la Declaració Balfour de 1917, per la qual la Gran Bretanya reconeixia el dret dels jueus a una "llar nacional" en el territori de Palestina. Però també volem resseguir les reiterades intromissions d'Occident amb finalitats geoestratègiques i econòmiques en països que formen una cruïlla entre Europa, Àfrica i Àsia, i que posseeixen les més grans reserves mundials d'hidrocarburs.

L'actitud occidental ha estat massa marcada per una barreja de recel, prepotència i menyspreu envers uns pobles dotats d'elevats nivells de civilització, que sovint han sentit --i se senten avui potser més que mai-- maltractats i vexats. La descolonització va ser una ocasió perduda perquè els països que havien patit la intromissió occidental trobessin solucions adients als seus problemes i un lloc digne en l'escena internacional. ¿Per què van fracassar els règims postcolonials laics i progressistes? ¿Per què ha crescut el fonamentalisme islàmic en alguns països? ¿És l'islam un obstacle insuperable a la modernització? ¿És la modernització sempre equivalent a occidentalització?

La pretensió d'aquest cicle és proporcionar, entorn d'aquests i altres interrogants, opinions documentades que ens ajudin a desactivar la potencial conflictivitat d'aquesta complexa situació.

 

CONSEQÜÈNCIES DE L'ACTITUD NEGATIVA ENVERS EL MÓN ÀRAB I ISLÀMIC
Salima Ghezali
Escriptora i periodista algeriana

EL CALVARI DEL POBLE PALESTÍ A PARTIR DE LA DECLARACIÓ BALFOUR (1917)
Dominique Vidal
Redactor en Cap de Le Monde Diplomatique

INTROMISSIÓ D'OCCIDENT EN EL MÓN ÀRAB I ISLÀMIC
Pedro Martínez Montávez
Catedràtic del Departament d'Estudis Àrabs i Islàmics i Estudis Orientals de la Universitat Autònoma de Madrid

MÓN ÀRAB I ISLÀMIC I MODERNITAT
Gema Martín Muñoz
Professora de Sociologia del Món Àrab i Islàmic de la Universitat Complutense de Madrid

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net