.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

Multiculturalitat / interculturalitat

Gener de 1996 - Juny de 1996

Per donar continuïtat al treball realitzat als seminaris i al simposi, celebrats l’any 1995, sobre multiculturalitat, referits a l’Àfrica negra, el Magrib i Amèrica Llatina es va creure convenient continuar treballant i es va convocar, en un sol grup, els participants de les diferents àrees geogràfiques i els procedents de Catalunya. En aquest seminari, un dels participants es feia càrrec de cada sessió i introduïa el tema de forma lliure, que després es discutia conjuntament. Els temes estaven relacionats amb els interrogants que s’havien suscitat als seminaris anteriors, i es volia avançar per obrir perspectives de comprensió mútua i de col·laboració.

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net