.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

L’altra cara de l’ajuda humanitària

Octubre de 1998

En el seminari que us presentem es tracten aspectes de l'ajuda humanitària que pensem necessiten una especial reflexió, plantejant els temes més difícils dels quals no se'n parla massa sovint. Volem informar i analitzar de forma crítica la difícil i complexa situació que envolta el món de l'ajuda, i també ressaltar els aspectes positius que es donen i es podrien donar encara més.

Els ponents, especialitzats en cada tema, aporten informació i elements de reflexió que posen de manifest aquelles situacions de l'ajuda humanitària que necessiten una reorientació. Quins interessos es mouen darrera de l'ajuda humanitària? Què entenem per ingerència? Com rep l'ajuda la població afectada i quines conseqüències té aquesta ajuda? Tot això tractat des d'una visió general i analitzant alhora casos concrets i específics que facilitin la comprensió dels diversos temes.

Les qüestions que es plantegen no afecten només la població que rep l'ajuda. La manera com es du a terme l'ajuda ens incumbeix a tots. Es tracta, doncs, de conèixer l'altra cara de l'ajuda humanitària i participar per aconseguir que els interessos que s'hi mouen, la ingerència i l'impacte de l'ajuda siguin només positius.

 

L'ALTRE DEURE D'INJERÈNCIA
Emilio Menéndez del Valle
Ambaixador d'Espanya. Coordinador per a l'Orient Mitjà de l'Oficina d'Ajuda Humanitària de la Comissió Europea (ECHO)

L'AJUDA HUMANITÀRIA CONTRIBUEIX AL DESENVOLUPAMENT?
Luis Varese
Cap de Oficina de l'ACNUR a Campeche Quintana Roo, Mèxic

IMPACTE DE L'AJUDA D'EMERGÈNCIA SOBRE LA POBLACIÓ
Graça Machel
Relatora de l'Informe Machel de Nacions Unides

INTERESSOS ECONÒMICS INTERNACIONALS RESPECTE DE L'AJUDA HUMANITÀRIA
Luis de Sebastián
Catedràtic de la Universitat Ramon Llull a ESADE

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net